LaMancza

OGRODY

PROJEKTY I REALIZACJA

Kompleksowo pomagamy w zaprojektowaniu ogrodów, małej architektury, nawadniania oraz oświetlenia. Specjalizujemy się w dużych założeniach, ogrodach naturalistycznych, łąkach kwiatowych. 

Budujemy i wyposażamy w szklarnie i nawadnianie zamknięte ogrody warzywne. Posiadamy własny sprzęt do prac agrorolniczych, budowlanych, irygacyjnych, jak też do pielęgnacji terenów zielonych.

PASIEKA

MIÓD i PSZCZOŁY

Pasieka położona jest w Dolinie Liwca na terenach Natura2000, 1,5 km od najbliższej drogi, na terenach bez wielkoobszarowych upraw. Okolica całkowicie wolna jest od zanieczyszczeń, sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Nie prowadzimy intensywnej gospodarki w ulach. Pszczoły zbierają tylko nektar z łąkowych kwiatów.

GŁÓWNE POŻYTKI: Dereń, Wierzba, Głóg, Dzika Róża, Tarnina, Dąbrówka, Czeremcha,  Akacja, Lipa drobnolistna, Żmijowiec Zwyczajny, Przegorzan, Koniczyna Biała, Facelia Błękitna, Kruszyna Pospolita, Malina, Indygowiec, Kruszyna, Chaber Bławatek, Szałwia, Ślaz, Macierzanka, Nostrzyk, Mniszek Lekarski... i setki innych.

SESJE PLENEROWE

FOTOGRAFIA

Oświetlenie studyjnymi lampami błyskowymi - niezależne zasilanie, możemy pracować z lampami bez dostępu do stałego zasilania. 

70 km od Warszawy - 500 letnie dęby - rzeka Liwiec - most linowy - kamienna architektura - ukwiecone łąki - łany zbóż.

KONTAKT

Czekamy na twoje pytania

MEDIAPUNKT TOMASZ BONIECKI
TEL: 601-266-622

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tomasz Boniecki Mediapunkt